Basisgruppe (gegr. 1983)

Steckemänn (gegr. 1984)

Pickelhäubchen (gegr. 1984)

Männertreu (gegr. 1990)

Flower Power (gegr. 1995)

Speecker Meisjes (gegr. 2011)

1. Roter Offiziersstab (gegr. 2012)

Speicker Kitty’s (gegr. 2014)

Girl Power (gegr. 2019)

Kanoniere Speick (gegr. 2022)

Cherry Ladies (gegr. 2022)

Chaos Granaten (gegr. 2022)