Steckemänn (gegr. 1984)

Pickelhäubchen (gegr. 1984)

Männertreu (gegr. 1990)

Flower Power (gegr. 1995)

Speecker Meisjes (gegr. 2011)

Speicker Kitty’s (gegr. 2014)

Girl Power (gegr. 2019)

Kanoniere Speick (gegr. 2022)

Cherry Ladies (gegr. 2022)

Chaos Granaten (gegr. 2022)